רקוניים משפחת טורפים , הקרובים לדבים , הכוללת שבעה מינים . רב המינים הם קטנים , אוכלי - כל , והם יותר צמחוניים מאשר טורפים . הרקון - שעל - שמו נקראת המשפחה כלה - מכנה גם דביבון רוחץ . הוא חי ביערות בקרבת מים או בצות ומצוי בקנדה , בארצות - הברית , בפנמה ובמקסיקו . כאשר הרקון מחפש טרף במים , הוא טובל את ידיו ונראה כרוחץ אותן . האדם מרבה לצוד אותו בגלל פרותו . לחרטומן , המכנה גם דביבון ארך - אף , יש אף מארך ובעל כשר תנועה . שלא כרקוניים האחרים הוא פעיל בעקר ביום ואינו קשור למים . הוא מצוי באמריקה הדרומית . זנבו הארך , הלופת , של הדביבון הלופת ( קינקג'ו ) משמש לאחיזה כשהוא מטפס על העצים . הוא נפוץ בשטחים שממקסיקו עד ברזיל , ונזון בעקר מפרות מתוקים ומדבש . הפנדה הקטן , המהוה תת - משפחה במשפחת הרקוניים , מצוי באזורים הרריים מסימים בהודו ובסין . דב טורפים פנדה  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ