רציונליזם זרם בפילוסופיה הטוען כי האדם יכול לתפס ולהבין את העקרונות שעל פיהם העולם פועל באמצעות שכלו והגיונו בלבד ( הרציו שלו ) , בלי להעזר בעדות החושים . לדעת הרציונליסטים , היכלת להבין את אמתות היסוד של העולם טבועה באדם מלדה . האדם אינו נזקק לרשמים ולמידע שמספקים לו חמשת חושיו - ראיה , שמיעה , טעם , ריח ומשוש - כי מחו בנוי בדרך המאפשרת לו להסיק מסקנות בדרך ההקש . כלומר , האדם יכול להבין דבר מתוך דבר גם אם לא יקבל נתונים המחזקים דעה זו או אחרת . יתר על כן , הרציונליסטים סברו כי החושים עלולים אף להטעות את האדם . לפיכך הלוגיקה ( תורת ההגיון ) והמתמטיקה הם הוכחה לכך שהאדם נולד עם ידע . הרפרפים בולטים בין הפרפרים השונים במהירות מעופם . שמותיהם של הרפרפים ניתנו להם על פי הצמחים הפונדקאים , שעליהם משמשים מזון לזחלים . בתמונה - רפרפף החלבלוב ( למעלה ) ורפרף ההרדוף , למטה ) . ההגיון כהוכחה לקיום האנושי רעיונות הרציונליזם באו לידי בטוי עוד בתקופה העתיקה בטענותיהם של הפילוסופים היונים אפלטון ופיתגורס , שהעריצו את המתמטיקה . פיתגורס , שהיה גם מתמטיקאי והגיע בכח החשיבה וההגיון שלו למשפט המפרסם הנ...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ