רפרפים משפחה מפתחת של פרפראים , שרב בניה פעילים בלילה ובשעות הדמדומים . הרפרפים מיטיבים לעוף והם המהירים בפרפרים . במשפחה זו מונים המדענים כ - 1,000 מינים הנפוצים ברחבי העולם . בישראל מצויים 12 מינים , שרבם בולטים בצבעוניותם . השמות של רבים מן הרפרפים קשורים בשמות הצמחים הפנדקאים שמהם נזונים הזחלים . רפרף הגפן , רפרף ההרדוף , רפרף החלבלוב וכדומה . כמה מן הרפרפים , ובעקר רפרף הגפן , מזיקים לאדם : זחליהם פוגעים בעלי הגפן . הרפרפים וזחליהם - מבנה גוף ומזון גופם של הרפרפים גדול ועבה וצורתו מארכת כפלך . מחושיהם ארכים ודקים , וחדק המציצה שלהם ארך ומפתח . כנפיהם של הרפרפים מפתחות , בעקר זוג הכנפים הקדמיות , והם מניעים אותן במהירות גדולה . תנועה זו מעלה את חם גופם ומאפשרת להם תעופה מהירה ביותר . את מזונם קולטים הבוגרים תוך כדי רחוף באויר , כאשר חדק המציצה שלהם תקוע בפרחי הצוף . בשעת מנוחה חדק המציצה מגלגל כסליל , ובעת מציצת הצוף הוא נפרש לכל ארכו וננעץ בתוך חלקי הפרחים המכילים צוף . צורת אכילה זו מזכירה את צורת התזונה של הקוליברי , וגם תעופתם דומה לתעופת הקוליברים הנמנים עם העופות . הזחלים גדו...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ