רפורמציה תנועה נוצרית באירופה במאה ה - 16 , שפרשה מן הכנסיה הקתולית והקימה כנסיות פרוטסטנטיות עצמאיות . ראשיה בקשו להשתחרר מן הפלחן הקתולי הנקשה וממנגנון הכנסיה המנפח והנצלני ולהשיב את כבודה של יזמת היחיד . תנועת הרפורמציה התפשטה במהירות על פני אירופה והגיעה עם גלי המהגרים גם לאמריקה . מחוללי תנועת הרפורמציה ( עצוב מחדש בלטינית ) היו מרטין לותר בגרמניה , אולריך צוינגלי וז'ן קלוין בשויץ . הוגים אלה לא היו בעלי השקפות זהות , אך כלם היו מאחדים בבקרת על הכנסיה הקתולית והתנגדו לטקסים ולכללי הכנסיה הקשורים במחילת עוונות . לדעתם , המוחל היחיד הוא האל עצמו ואליו חיב האדם לפנות במישרין , ללא תווך של כמרים . התחדשות בדת הנוצרית הרפורמציה הדגישה את מעמדו של היחיד הקובע את גורלו . בכך היא הלמה את השנויים שחלו באותה התקופה בחיי החברה והכלכלה באירופה : שימת דגש ביזמת היחיד במקום בכנסיה או במלוכה . הוגי הרפורמציה גם מתחו בקרת על נהגים שונים שהשתרשו בדת הנוצרית , בלי שיהיה להם , לדעתם , בסיס בכתבי הקדש . עם אלה נמנו האמונה בקדושים ובסגלותיהם העל - אנושיות ; האמונה בצלמים של ישו ( איקוניות ) ובמקומות ק...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ