רפורמים תנועה דתית יהודית הקימת במאתים השנים האחרונות . הרעיון העומד בבסיס התנועה הוא תקונים בדת ישראל לפי רוח הזמן , תוך שמירה על עקרי היהדות . התנועה הרפורמית , הידועה בשם העברי " התנועה לתקונים בדת " ( רפורמות בדת ) , או בשם החדש " התנועה ליהדות מתקדמת " , נוסדה בגרמניה בראשית המאה ה - 19 . היא קמה בהשפעת תנועת ה " השכלה " , שהביאה לפתיחות של החברה היהודית כלפי הסביבה , ואשר קנתה לה חסידים רבים בקרב יהודי מערב אירופה . התקונים הראשונים שתקנה היהדות הרפורמית היו בתחום התפלה . היא התירה להתפלל בלשון הדבור , גרמנית או אנגלית , בנוסף על העברית ובבית - הכנסת הנהגו נגינה ותפלת משפחות , ללא הפרדה בין נשים לגברים . עם יסודה נתקלה התנועה בהתנגדות חריפה ביותר מצד רבנים אורתודוקסים , אשר טענו כי חדושים כאלה ואחרים עשויים להביא לעזיבת הדת היהודית לחלוטין . טענת הנגד של הרפורמים היתה ועודנה , כי ללא גמישות ותקונים במסגרת הקפואה , לא תוכל היהדות לשמר על חיוניותה וסופה שתתנון . בסוף המאה ה - 19 ובתחלת המאה ה - 20 התנגדו רב רבני התנועה הרפורמית לציונות . לפי השקפתם , ההתבדלות הלאמית של היהודים תמנע...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ