רפובליקה משטר מדיני שבו האזרחים בוחרים את ראשי השלטון . המנח רפובליקה מרכב משתי מלים לטיניות שפרושן הוא " ענין הצבור " . משמעות הדבר , שבעיות הארגון והנהול של המדינה הן ענינו של כלל הצבור ולפיכך הן מסורות להכרעתו . הרפובליקה , בנגוד למונרכיה ( מלוכה ) , היא משטר שבו השלטון אינו עובר בירשה , והצבור , או חלק ממנו , בוחר את נציגיו ומנהיגיו . רפובליקה יכולה להיות דמוקרטית ( שבה שולט העם ) , אריסטוקרטית ( שבה שולטת האצלה ) או אוליגרכית ( שלטון של מעוט , הדואג בעקר לקדום עניניו ) . כדי להגביל את השלטון ולמנע רכוז סמכיות רבות מדי ביד אחת או בידי קבוצה מצמצמת , משתמש משטר רפובליקני בשני אמצעים בדוקים . האמצעי האחד הוא פצול סמכיות השלטון בין שלוש רשיות : הרשות המחוקקת , הרשות השופטת והרשות המבצעת . האמצעי האחר הוא הקפדה על עקרון היצוג של נושאי התפקידים השלטוניים : כל אדם המכהן בתפקיד צבורי הוא נבחר שהצבור , או חלק ממנו , בחר בו כדי ליצגו . הרפובליקות העתיקות הרפובליקות הראשונות הוקמו ביון וברומי והיו למעשה אוליגרכיות . בשם רפובליקה נקראה המדינה הרומית גם לאחר שהיתה לקיסרות . אחד מהוגי הדעות הרא...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ