רעש אדמה תנועה או זעזוע בקרום כדור הארץ , שמקורו בקרום עצמו או בשכבות עמקות יותר . רעשי האדמה ( הנקראים גם רעידות אדמה ) הם מתופעות הטבע ההרסניות ביותר . לכל רעש אדמה יש מוקד , וממנו הוא מתפשט בצורת גלים ( המכנים גלים סיסמיים ) לכל העברים . המוקד ברב רעשי האדמה נמצא בעמק 15 - 35 קילומטר מתחת לפני הקרקע , אך יש שהוא עמק יותר - עד 500 קילומטר מתחת לפני האדמה . רעשי אדמה חלשים מתרחשים במקומות רבים בכדור הארץ . הם אינם גורמים נזקים , ואפשר לחוש בהם רק במכשירים רגישים המכנים סיסמוגרפים . רעשי אדמה חזקים יותר עלולים לגרם נזקים כבדים אם בקרבת מוקד הרעש מצויה עיר גדולה . בתים וגשרים מתמוטטים , צנורות מים וגז מתבקעים , כבישים ומסלות ברזל נסדקים ויוצאים מכלל שמוש - ועל פי רב יש אבדות בנפש , אם במישרין ואם בשל הדלקות שפורצות בעקבות הרעש . סלם ריכטר את עצמתם של רעשי האדמה מודדים בעזרת סלם בעל 12 דרגות הנקרא על - שם ממציאו ריכטר . ככל שהרעש חלש יותר , דרגתו נמוכה יותר : דרגה אחת היא רעש חלש , דרגה שתים פרושה רעש חזק יותר ( לא פי שנים , אלא פי עשרה ) , וכן הלאה . רעשים בדרגה חמש או שש כבר מרגשים היט...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ