רנ"ק ( רבי נחמן קרוכמל ) הוגה - דעות יהודי , שהדגיש בתורתו את מקומה המרכזי וחשיבותה של הרוחניות בחיי העמים בכלל ובתולדות עם ישראל בפרט . חי בשנים 1785 - 1840 . רבי נחמן קרוכמל נולד בגליציה ובה חי כל ימיו . הוא למד ב " חדר " ובישיבה , אך לצד השכלתו הדתית רכש ידע כללי ונפתח לרעיונות ה " השכלה " . בעקר התענין בתחומי הפילוסופיה וההיסטוריה . בשיחות שנהל עם תלמידיו הרצה רנ"ק את דעותיו ואת תפיסתו המיחדת על " העקרון הרוחני " המנחה כל עם ועם . רנ"ק חשב שלא הגורם החמרי , כלומר הכלכלה והחברה , הם המשפיעים על דרך חייהם של בני האדם כיחידים וכעם , אלא הרוח . העם היהודי , לדעתו , שונה מעמים אחרים בעצמה הרוחנית שלו . רוחניות זו באה לידי בטוי בשמירת חקי התורה ומצוותיה . ללא הדת היהודית היה עם ישראל ככל העמים . " עבודת הרוח " , כפי שכנה זאת רנ"ק , של העם עצבה את גורלו והשפיעה על מהלך חייו . רנ"ק אף טען , כי בשל יחודו הרוחני מוטל על עם ישראל תפקיד מיחד בעולם . אחד הפילוסופים שבכתביו התעמק היה פרידריך הגל . דעותיו של רנ"ק השפיעו על ההיסטוריונים והחוקרים , חברי " חכמת ישראל " , ועל אחד העם שפתח על סמך תורת...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ