רנסנס תקופה בתולדות אירופה שנמשכה מסוף המאה ה - ו 4 עד אמצע המאה ה - 16 . בין סימניה הבולטים - פריחת התרבות , האמנות והמדע , השתחררות מרפים מכבלי הדת והתמקדות באדם . חוקרים רואים ברנסנס תקופת מעבר בין ימי הבינים לעת החדשה , כי בה החלו להתפתח דרכי המחשבה והמחקר , הכלכלה והחברה , שהמשכם בתקופה המודרנית . הרנסנס היתה גם תקופת פריחה לתרבות היהודית מאיטליה . השם רנסנס , שפרושו תחיה או לדה מחדש , נתן לשנים אלה על ידי בני התקופה עצמם . כונתם היתה לתחית התרבות והאמנות של יון ורומי , המכנה " התקופה הקלסית " . הסופרים והאמנים של הרנסנס בקשו ליצר יצירות מופת בסגנון זה , וגם שליטי התקופה סברו , כי עליהם לעצב את מוסדות המדינה על פי הדגמה של יון ורומי . שנויים רבים חלו בתקופה זו בכל תחומי החיים - בחיי הכלכלה והחברה , במדיניות , ובעקר בהשקפות של בני האדם על עצמם . בני הרנסנס האמינו , כי הם חיים בעדן של פריחה תרבותית גדולה , בנגוד לימי הבינים שהיו דלים , לדעתם , ביצירה תרבותית ואמנותית . ההומניזם והרנסנס ראשיתו של הרנסנס באיטליה . בתחלת המאה ה - 14 היו רבות מערי צפון איטליה ערים חפשיות והתפתחו בהן התע...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ