רמ"ם גדול בעלי ההלכה , הוגה - דעות ורופא . מחברם של הספרים " שמונה פרקים " ,"~ DD המאור " , " יד החזקה " או " משנה תורה " , " מורה נבוכים " , וספרים נוספים בעניני רפואה , פילוסופיה ועוד . רמב"ם חי בשנים 1135 - 1204 . רמב"ם ( רבנו משה בן מימון ) נולד בקורדובה שבספרד , שאביו שמש בה כדין . בהיותו בן שלוש - עשרה נאלצה משפחתו להמלט מפני הכובשים המסלמים . במשך כעשרים שנה הם נדדו על פני ספרד וצפון אפריקה וזמן קצר אף שהו בארץ - ישראל . בשנות הנדודים שקד הרמב"ם על למודיו והגיע לבקיאות מפלגת בספרות ההלכה היהודית , בפילוסופיה וברפואה . ב - 168 1 השתקעה המשפחה במצרים , והרמב"ם החל לעסק ברפואה לפרנסתו . לימים היה לרופאו האישי של הסלטאן . באותה עת השלים את כתיבת " ספר המאור " , הכולל הקדמות ובאור מקיף לששת סדרי המשנה . בהקדמות למשנה בטא הרמב"ם את השקפותיו בנושאי דת ופילוסופיה ובקש להוכיח , כי הן הולמות את דעת חכמי המשנה . בהקדמה למסכת " אבות " , הצביע הרמב"ם גם על הערצה לרמב"ם , על ההערצה שרחש רבו של העם לרמב"ם מעידים דבריו של המשורר אלחריזי : " בגללך אמר אלוהים : נעשה אדם בצלמנו ובדמותנו " , וכן המ...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ