רכיכות אחת מ - 10 המערכות הכלולות בממלכת החי . המדענים מונים בה כ - 100,000 מינים , חיים ומאבנים , הנחלקים לשבע מחלקות . תפוצתן של הרכיכות גדולה והן מצויות בכל רחבי העולם - רבן בים ובמקוי מים מתוקים ומעוטן ביבשה . גופן של הרכיכות רך והן חסרות שלד פנימי . גוף רך זה מוגן על ידי קונכית הבנויה גיר וחמר אורגני מיחד - קונכיולין . ארבע המחלקות החשובות במערכת הרכיכות הן : הרב - לוחיתאים , החלזונות , הצדפות והדיונונאים ( ראש - רגלאים ) . גוף רך ולשון קשה הקונכית המגנה על גופה הרך של הרכיכה מפרשת על ידי רקמה מיחדת הנקראת גלימה . במינים מסימים הקונכית מצויה בתוך הגוף או שהתנונה לחלוטין והגוף הרך חשוף ואינו מוגן . גופן של הרכיכות נחלק לשלוש חטיבות עקריות : ראש הנושא עינים , משושות ושאר איברי חוש , ובו מצוי פתח הפה ; רגל שרירית המשמשת לתנועה ולהצמדות למצע ; ושק קרבים הכולל את האיברים הפנימיים של מערכות העכול , הדם , הרביה וההפרשה . בחלל הפה של רב הרכיכות מצוי איבר טיפוסי המכנה משננת . המשננת בנויה כלשון ארכה המצידת בשנים קשות הערוכות בשורות רחביות . היא נשלפת מן הפה ומשמשת לרסוק המזון ושחיקתו לפני ...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ