ריק ( וקום ) חלל ריק מאויר . בחלל שבין הכוכבים יש ריק מפלג ביותר . על פני כדור הארץ אפשר להשיג מצב של ריק על ידי שאיבת האויר מחלל כלשהו במשאבות מיחדות . נאשר שואבים את האויר מתוך כלי אטום , באפן שהלחץ בו קטן מהלחץ האטמוספרי , אומרים שבכלי שורר ריק ( וקום ) . ( לחץ אטמוספרי שוה ללחץ הנוצר בתחתיתו של עמוד כספית בגבה 760 מילימטר , וזהו לחץ האויר השורר על פני האדמה ) . מבדילים בין ריק , ריק מפלג וריק מפלג ביותר . כאשר הלחץ בכלי קטן מהלחץ האטמוספרי , אך עולה על אלפית מילימטר כספית , אומרים שבכלי שורר ריק . כאשר הלחץ הוא בין אלפית למיליונית מילימטר כספית , אומרים שזהו ריק מפלג . לחץ נמוך מזה מכנה ריק מפלג ביותר . גם בחלל שבין הכוכבים שורר ריק מפלג ביותר . בימי הבינים האמינו בני האדם שאין בטבע חלל ריק . אולם במאה ה - 16 הוכיח המדען האיטלקי אונג'ליסטה טוריצ'לי את קיומו של הריק , כשהפך צנור מלא בכספית וטבל את הקצה הפתוח שלו בכלי מלא בכספית . הכספית שבצנור עלתה לגבה של 760 מילימטר , ומעל גבה זה נוצר ריק . על נסוי זה מבסס עקרון פעלתו של ברומטר , המשמש למדידת לחץ האויר . בשנת 1654 הוכיח אוטו פון ג...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ