ריצות ענף ספורט לגברים ולנשים הכלול בתחריות האתלטיקה . ישנם סוגים אחדים של ריצות , וכלן , חוץ מריצת המרתון , מתבצעות על מסלול בתוך אצטדיון . ישנן ריצות קצרות הנערכות למרחקים של 200,100 ו - 400 מטר , ריצות בינוניות ל - 800 ול - 500 , ו מטר , ריצות ארכות ל - 5,000 ול - 10,000 מטר , ריצת המרתון ל - 42.195 קילומטר , ריצות מעל משוכות ל - 10 ו ול - 400 מטר , ריצת מכשולים ל - 3,000 מטר וריצות שליחים 00 ו 4% מטר ו - 400 4% מטר . כל הריצות האלה מופיעות בתכנית המשחקים האולימפיים . נשים משתתפות בתחריות ריצה ל - 1,500,800,400,200,100 , 3,000 מטר וכן בריצות מעל משוכות ל - 00 ו ול - 400 מטר ובריצות שליחים ל - 00 1 4% מטר ול - 400 4% מטר . הריצה ל - 100 מטר וריצות המשוכות ל - 100 ול - 10 1 מטר נערכות בקו ישר . בכל הריצות האחרות המסלול הוא הקפי . מסלול רשמי הקפו 400 מטר . ריצות משוכות , מכשולים ושליחים בריצות מעל משוכות על הרצים לדלג מעל לעשר משוכות , הפזורות לארך המסלול במרחקים קבועים . גבה המשוכה בריצת 110 מטר לגברים היא 1.60 מטר , וב - 400 מטר 91.40 סנטימטר . ב - 100 מטר לנשים גבה המשוכה 83.70 סנטי...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ