ריב"ל סופר יהודי ומחנך . מראשי תנועת ה " השכלה " ברוסיה . חי בשנים 1788 - 1860 . יצחק בר לוינזון , הידוע בראשי התבות של שמו - ריב"ל - נולד ברוסיה . כרב המשכילים בתקופתו , מתח אף הוא בקרת על החסידות בספריו " דברי צדיקים"ו " עמק רפאים " . אולם פעילותו העקרית התרכזה בשאיפה לשלב את תרבות העמים בחנון הנתן לילד יהודי , בספרו " תעודה בישראל " ( 1828 ) , בקש ריב"ל להוכיח , כי הוראת שפות זרות ומדעים אינה פוגעת באמונה הדתית היהודית . הוא נהג לשגר אגרות אל הממשלה הרוסית , ובהן הצעות להעניק אדמה להתישבות יהודית ברוסיה , לפתוח בתי - ספר ליהודים , שבהם יורו על פי שיטתו . אחדות מהצעותיו התקבלו . נפתחו בתי - ספר לילדי ישראל , שבהם הורו גם את לשון המדינה ומדעים כלליים . כן נוסדו בדרום רוסיה מושבות ליהודים עובדי אדמה . בזכותו גם התרה הדפסתם של ספרים עבריים ברוסיה , הוא כתב בזכות היהדות והתלמוד בספריו " זרבבל"ו " אחיה השילוני " , שבהם התוכח עם המדברים נגד היהדות . ריב"ל גם נסה להוכיח את השקר וחסר השחר בעלילות הדם שהעלילו הנוצרים על היהודים בספרו " אפס דמים " . השכלה חסידות עברית , ספרות - ספרות ההשכלה על...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ