רחפת וסנפירית שני סוגים של ספינת רחף , המשמשים בכלי תחבורה מהיר המשיט מעל המים . הרחפת שטה באמצעות כרית אויר דחוס הנמצאת מתחת לגחונה , ואלו הסנפירית נעה בעזרת סנפירים הטבולים במים . שתי הספינות משמשות בעקר ככלי תחבורה למרחקים קצרים , ולצרכים צבאיים . ספינות הרחף עושות דרכן לא בתוך המים אלא מעליהם , ועל כן אפשר לראות בהן מעין שלוב של מטוס וכלי שיט . שני הסוגים של ספינות הרחף , הסנפירית והרחפת , מונעים באמצעות מדחפים דגמת מדחפי מטוס , המסתובבים באויר ומושכים אותן קדימה . ספינת הרחף מסוג סנפירית ( הידרופויל ) מצידת בסנפירים דמויי כנפי מטוס , הקבועים מתחת לפני המים ומחברים במוטות אל תחתית הספינה . כאשר הספינה שטה במהירות , פועל כח עלוי על הסנפירים והם מתרוממים , באפן שגחון הספינה נמצא מעל פני המים . החלק היחיד של הספינה הנמצא מתחת לפני המים הם הסנפירים . משום כך התנגדות המים לתנועת הספינה היא קטנה , והספינה יכולה להגיע למהירות גדולה - עד 150 קילומטר בשעה . הרחפת סוג אחר של ספינת רחף היא הרחפת ( הוברקרפט ) . קרקעיתה שטוחה ומקפת בשולי גומי , ומדחס חזק דוחס תחתיה אויר , היוצר מעין כרית שעליה ...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ