רות אשה מואביה , שעזבה את עמה ודתה והצטרפה לעם ישראל . ממנה קם בית דוד - בית המלוכה של ישראל . רות היא גבורת המגלה הנקראת על - שמה הנמנית עם ספרי הכתובים במקרא . מגלת רות יש חוקרים הסוברים כי מגלת רות נכתבה בראשית ימי המלוכה , כדי לתאר את השתלשלות המארעות שהביאו להלדת דוד המלך . לדעת חוקרים אחרים נכתבה המגלה בימי הבית השני ונועדה לרכך את עמדתם הנקשה של עזרא ונחמיה כלפי הנשים הנכריות . המגלה מתארת את קורותיה של משפחה בימי השופטים , שנטשה את ביתה בבית לחם שביהודה מחמת הרעב ועקרה למואב . שם נפטרו אבי המשפחה , אלימלך , ושני בניו מחלון וכליון . כאשר החליטה אם המשפחה , נעמי , לשוב למולדתה , העדיפה רות , אחת משתי כלותיה המואביות , להצטרף אליה . היא אמרה : " עמך עמי , ואלוהיך אלוהי " ( רות א טז ) . בבית לחם הזדמנה רות , שלקטה שבולים בתקופת הקציר , לשדהו של בעז , אכר מנכבדי העיר בית לחם וקרובו של אלימלך . בעצת חמותה בקשה רות מבעז כי ישא אותה לאשה , כדי לקים את מצות היבום ולגאל את שם בעלה המת ואת נחלתו . היבום כאן שונה מזה שבספר דברים . לפי המספר במגלת רות , לא רק אחי המת אלא גם קרוב משפחה אחר י...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ