רויזיוניסטים תנועה ישראלית שחבריה תמכו בתורתו של זאב ז'בוטינסקי , מיסד בית"ר , שדרש רויזיה - שנוי ובדיקה מחדש של הקו המדיני שנקטו מוסדות הציונות . הרויזיוניסטים התנגדו לקו של הרב בהסתדרות הציונית ויסדו ב - 1925 את הברית העולמית של הציונים הרויזיוניסטים ( הצה"ר ) . הרויזיוניסטים התכנסו לועידה בפריס , באפריל 1925 , והחליטו לדחות את דרכה של ההסתדרות הציונית העולמית , כפי שהתותה בראשותו של חיים ויצמן , ולאמץ קו מדיני חדש . הועידה קבעה כי שוב אין טעם לפעל בשיטות של " דונם אחר דונם " ועליה מצמצמת לארץ - ישראל . הם גרסו כי יש לתבע בתקף את הקמתה של מדינה בעלת רב יהודי משני עברי הירדן , ומטרה זו תשג באמצעות עלית המונים , בעזרת שלטונות המנדט הבריטי ובעידודם . כן תבעה הועידה מסירת אדמות ממשלתיות בשתי גדות הירדן להתישבות יהודית , הקמת כח מגן עברי , הנהגת בוררות חובה בסכסוכי עבודה בישוב , והכרה בקדימות המטרה הלאמית היהודית . ברית הצה"ר שהוקמה במהלך הועידה עשתה לה נפשות רבות , בעקר בקרב יהודי מזרח אירופה , ותפסה מקום בולכ בקונגרסים הציוניים . בגלל תקיפותם כלפי השלטונות הבריטיים והבקרת שמתחו על דרכה ...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ