רוח והפסד רוח הוא ההפרש בין ההכנסות להוצאות . הרוח הוא מה שנשאר ליזם או לבעל העסק לאחר ששלם את כל הוצאותיו . כל חברה עסקית שואפת להשיג את הרוח הגדול ביותר . מפעל המנצל היטב את חמרי הגלם וכח האדם העומדים לרשותו ומשוק היטב את תוצרתו , משיג רוח . חברה לא יעילה שאינה מנצלת היטב את חמרי הגלם , המכונות והעובדים , ושאינה משוקת בהצלחה את מוצריה - תביא על עצמה הכסד . סכום ההוצאות וההכנסות של כל חברה מסכם בסוף כל שנה בדוח רוח והפסד . הדוח מסכם את כל העסקאות שעשתה החברה במשך שנה אחת . בשורה הראשונה של הדוח מצין הפדיון - סך כל המכירות שעשתה החברה . מפדיון החברה מנכים , מחסירים ) את עלות המכירות , המרכבת מעלות חמרי הגלם , עלות חמרי האריזה , שכר העבודה , כחת המכונות והציוד ( ירידת ערך המכונות ) , דמי השכירות והוצאות נוספות . הסכום שנותר הוא הרוח הגלמי , שממנו מחסירים את הוצאות המכירה הכוללות את עלות השווק , הכרסמת והוצאות ההנהלה . הסכום שנותר לאחר נכויים אלה נקרא רוח תפעולי . מהרוח התפעולי מורידים את תשלומי הרבית ששלמו על ממון העסק - הלואות ואשראי - ואז מקבלים רוח נקי לפני מס . מסכום זה משלמים מסים ...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ