רדיולוגיה תחום ברפואה העוסק בהדמיה - יצירת תמונה או צלום - בעזרת קרני רנטגן , קרינה מגנטית , גלי על - קול ( אולטרסאונד ) וחמרים רדיואקטיביים שונים לצרך אבחון וטפול במחלות . הבדיקות , האבחון והערכת התוצאות נעשות על ידי רדיולוג , רופא ממחה שלמד כחמש עד שש שנים נוספות על אמצעי הדמיה . הדמיה בעזרת קרני רנטגן היכלת של קרני הרנטגן לעבר דרך רקמה תלויה בצפיפותה . לכן עצמות המכילות רקמה צפופה מונעות מעבר קרינה ללוח הצלום , והן תופענה בצבע לבן . לעמת זאת , ראות המכילות בעקר אויר כמעט שלא יחסמו את מעבר הקרינה , ובלוח הצלום הן יראו שחרות . ( הקרינה העוברת " שורפת " את האזור על לוח הצלום בדיוק כפי שקורה לסרט צלום - " פילם " הנחשף לאור השמש ) . במקום לוח צלום נתן להקליט את התמונה על סרט וידאו ולראות , למשל , את הראות בזמן שאיפה ונשיפה או את פעילות מערכת העכול . כדי להדגיש איברים מסימים נותנים לעתים לחולה חמרים הנקראים חמרי נגוד , המגבירים את צפיפות הרקמה ומאפשרים להבדיל בין רקמות שונות או שנויים שחלו ברקמה . למשל , מתן חמר הנקרא בריום דרך הפה או בחקן למעים מאפשר לעקב אחרי מבנה המעים לכל ארכם קוינה ר...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ