רדיו שיטת שדור של קולות או סימנים למרחקים גדולים באמצעות גלים אלקטרומגנטיים ( גלי רדיו ) . בעזרת מקלט הרדיו נתן להאזין לחדשות , למוסיקה ולתכניות שונות שמשדרות תחנות שדור בארץ ובארצות אחרות . אולם מקלט הרדיו הוא רק אחד השמושים הרבים של גלי הרדיו . בעזרת גלים אלה אפשר לשדר מברקים , שיחות טלפון ואף תמונות מעיר לעיר ומארץ לארץ . הראשון שהצליח לשדר ולקלט גלי רדיו היה הפיסיקאי הגרמני הינריך הרץ . בשנת 1888 גלה הרץ , כי פולס ( פעימה ) חשמלי הנגרם מהתפרקות של קבל דרך לולאת תיל , משרה פולס חשמלי חלש בלולאה דומה המצויה במרחק של מטרים אחדים . הרץ הבין , כי הפולס החשמלי בלולאת התיל הראשונה גרם להתפשטות גלים אלקטרומגנטיים במרחב , וכי גלים אלה נקלטו בלולאה השניה . איטלקי צעיר ושמו ג'וליאלמו מרקוני הראה כיצד אפשר לנצל גלים אלה - שכנו תחלה גלי הרץ והיום הם ידועים בשם גלי רדיו - להתקנת טלגרף אלחוטי . על יסוד תגליותיהם של הרץ ושל אחרים בנה מרקוני משדר ומקלט , ובשנת 1896 הצליח לשדר ולקלט תשדורות . מדענים ומהנדסים סברו באותה עת , כי מכיון שגלי הרדיו , כמו האור , מתפשטים בקוים ישרים , אי אפשר לשדר אותם אלא...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ