רבנות ראשית המוסד הדתי העליון של היהודים במדינת ישראל . הרבנות משמשת כגוף הפוסק הלכות ומתקן תקנות . היא מפקחת על בתי - הדין הרבניים , שהם מוסדות השפוט הדתיים הדנים בעניני אישות כגון נשואים , גרושים וגיור . מסמכותה גם לאשר את מנוים של דינים , רבני ערים ורבנים רושמי נשואים , ולפקח על הכשרות במדינת ישראל . הרבנות הראשית היא גוף ממלכתי , הפועל מטעם המדינה על פי חק . משרדי הרבנות הראשית נמצאים ב " היכל שלמה " שבירושלים , שם יושב גם בית - הדין הרבני . הרכב ומבנה ברבנות הראשית חברים ששה - עשר חברי מועצה : עשרה חברים , שני הרבנים הראשיים לישראל , האשכנזי והספרדי המכנה " הראשון לציון " , ורבני הערים ירושלים , תל - אביב , חיפה ובאר - שבע . מחצית מחברי המועצה הם אשכנזים ומחציתם בני עדות המזרח , חברי המועצה נבחרים אחת לשלוש שנים על ידי אספה המרכבת משמונים רבנים ושבעים נציגי צבור , ביניהם גם חלונים . הבחירה נעשית על פי שקולים של ידע , מעמד ונסיון , אך לעתים קרובות משפיעים עליה שקולים מפלגתיים ופוליטיים . שני הרבנים הראשיים משמשים לחלופין כאבות בית - הדין הרבני לערעורים . משך כהנתם היה בעבר שלוש שני...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ