רבנו תם רבי יעקב בן מאיר , רבנו תם , היה מבעלי התוספות ומגדולי החכמים בצרפת . הוא כתב את " ספר הישר " שבו שאלות ותשובות וחדושים בתלמוד , וכן חבר שירים וכתב על הדקדוק העברי . חי בשנים 1100 - 1171 . " רבנו תם " נולד ברמרו , בצפונה של צרפת . אמו היתה בתו של רש"י . הוא התפרנס מעשית יין ומעסקי הלואות . בזכות עסקיו היו לו קשרים עם אנשי שלטון ורבות מהלכותיו נפסקו לנכח הכרתו את אפים של הגויים . פרושיו והלכותיו הם בעקר " תוספות " לתלמוד הבבלי . יהודי אירופה המערבית והתיכונה ראו בו מנהיג הדור . תלמידים נהרו אליו מארצות רבות , ואף מרוסיה הרחוקה . קהלות גרמניה , איטליה , ספרד ואנגליה פנו אליו בשאלות בעניני דת ודין , ותשובותיו נתקבלו ללא ערעור . לבד מן התוספות שלו , המופיעות בשולי עמודיו של התלמוד , כתב את " ספר הישר " , ובו באורים וחדושים על שלושים ממסכתות התלמוד , ותשובות על שאלות . הוא התנגד לשיטת " הפלפול " , וכן לתקון " טעיות " שנפלו , כביכול , בנסח התלמוד . חלק על סדרן של הפרשיות בתוך התפלין , ועל כן יש הנוהגים עד היום להניח תפלין של רבנו תם , נוסף לאלו של רש"י , המקבלים על הכל . רבנו תם כנס ...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ