רבית , נשך רבית היא התשלום שאדם משלם על הלואה שלקח או על שמוש אחר שעשה בכסף של אחרים . ההלואה שאדם מקבל נקראת קרן . בסוף התקופה שקבעו המלוה והלווה להחזרת ההלואה , מחזיר המלוה ללווה לא רק את הקרן - כלומר , את הסכום שקבל - אלא את הקרן ועוד תוספת הנקראת רבית . בדרך זו הלווה מפצה את המלוה על ההפסדים שנגרמו לו בפרק הזמן שכספו היה בידי אחרים וגם מעניק לו רוח על נכונותו להלוות . מחשבים את הרבית לפי אחוז מסים מהקרן לשנה . בדרך כלל משלמים את הרבית מדי חדש - חלק מהקרן והרבית היחסית עליה . אולם נתן לשלם את הקרן וכל הרבית שהצטברה גם בסוף תקופת ההלואה או מדי שלושה חדשים . בדרך כלל התשלומים צמודים למדד יקר המחיה יהודית רביץ בולטת בתחום המוסיקה הקלה בארץ בעוצמה ובייחוד שבהם היא מבצעת את פזמוניה , כמלחינה וכמפיקה של מוסיקה בסגנונות מגוונים , ביניהם רוק ובוסה נובה . או לשער מטבע החוץ ( בישראל הוא שער הדולר האמריקני ) . רבית גבוהה מאוד נקראת " נשך " , כי היא נושכת בקרן וכמעט לא משאירה ממנה דבר . ישנם מלוי כספים פרטיים , שזה עסוקם . אולם הבנק הוא המוסד העוסק בדרך כלל במסחר בכסף . בני אדם הרוצים לחסך את כ...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ