רביה אפן ההתרבות של בעלי - חיים וצמחים . דרכי הרביה בעולם החי והצומח שונות ומגונות , אולם יש בהן כמה קוים משתפים . קימת רביה מינית ואל - מינית ובה רביה בדרך ההתחלקות , ההנצה , רביה וגטטיבית אצל צמחים , רבית בתולים ועוד . הקו המשתף לכל סוגי הרביה הוא שהמידע לצרך הרביה מצוי במולקולות הדנ"א - תרכבת כימית שהיא אחת משתי חמצות הגרעין העקריות בתא . במולקולות אלה מרכז כל המידע הקובע מתי , היכן ובאיזה אפן יתבצעו התהליכים השונים של הרביה . הצאצאים מקבלים מהוריהם חלק מן הדנ"א שלהם , וזה קובע את התכונות , הצורה , ארח החיים וגם את אפן הרביה שלהם . רביה מינית ואל - מינית מבחינים בין שתי צורות רביה עקריות : הרביה המינית והרביה האל - מינית . ברביה המינית משתתפים שני הורים , זכר ונקבה , שכל אחד מהם תורם את תאי המין שלו ליצירת הצאצאים , ועל ידי כך מעניק מחצית מן הדנ"א לכל אחד מצאצאיו . הרביה האל - מינית מתבצעת על ידי פרט אחד , המפתח צאצאים ללא הפריה וללא השתתפות של פרטים אחרים . צאצאי הרביה האל - מינית מקבלים מן ההורה מולקולות דנ"א זהות לאלה שלו , ומבחינות רבות הם דומים להורה עד כדי זהות . דרך רביה זו ד...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ