רב , רבנות רב הוא מורה הוראה ביהדות , תלמיד הכס מסמך , הממנה על קהלה כדי להורות לבניה מה מתר ומה אסור בעניני דת משרתו נקראת רבנות . בעבר היה " רב " תאר כבוד לאמורא בבל ולחכמי התורה בתקופת הגאונים . הרב נחשב לראש וראשון של העדה . התאר " רב " מענק לתלמידי חכמים שנמצאו ראויים לכך מבחינת תכונותיהם וידיעותיהם . התאר נתן על ידי ראשי ישיבות ורבנים חשובים בטקס הנקרא " סמיכה " . המסמיך נותן לנסמך תעודה כתובה ואומר : " יורה יורה ידין ידין " , כפי שנהוג היה לעשות בטקסי ה " סמיכה " בימים שבהם הסמכו תלמידי החכמים לשמש כדינים בסנהדרין . הרב נקרא גם " מרא דאתרא " - אדון המקום , חכם - אצל הספרדים , מרי - אצל התימנים . מתפקידיו לפקח על בתי - התפלה , להורות הלכות אסור והתר , ולטפל בחנוך הדתי . הוא מטפח מוסדות צדקה ודורש בצבור בבית - הכנסת . הרב משגיח על טהר המדות , רודף שלום ומקרב את הבריות . הרבנות ותפקידיה הרבנות היא המשך של מוסד הדינים , שהיה קים בתקופת התלמוד ובזמן הגאונים . עד המאה ה - 10 נהגו הקהלות לפנות לגאונים כדי לקבל פסק הלכה . עם שקיעת הכרכז בבבל וירידת קרנה של הגאונות , ועם התפשטות למוד התל...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ