ראש השנה חג ראשית השנה היהודית . היום שבו מתחילים למנות מחדש את ימי השנה . החג הוא בן שני ימים , א ו - ב בתשרי , ולעולם אינו חל בימים ראשון , רביעי וששי בשבוע . לפי מנין החדשים במקרא מתחילה השנה בחדש ניסן . אולם עוד בתקופות קדומות מאוד התקבלו תאריכים שונים לציון ראשית השנה , ככתוב במשנה : " באחד בניסן ראש השנה למלכים ולרגלים ... באחד בתשרי ראש השנה לשנים , לשמטין וליובלות " ( ראש השנה א א ) . לפי מנהג היהדות נחג ראש השנה המבהק בתשרי , כחג שיש עמו משמעות דתית . בטקס המיחד לחג תוקעים בשופר , כדי לקים את מצות התרועה המפרשת בתורה : " בחדש השביעי , באחד לחדש יהיה לכם שבתון זכרון תרועה " ( ויקרא כג כד ) . תכנים ומנהגים התנא רבי אליעזר בן הורקנוס קבע כי " בתשרי נברא העולם " , ורבי מאיר הוסיף , כי " הכל נדונים בראש השנה וגזר דינם נחתם ביום הכפורים " . המסרת קובעת אפוא כי ראש השנה הוא יום הדין , שבו כל באי עולם נדונים לפי מעשיהם . באותו יום נפתחים שלושה ספרים לפני שופט כל הארץ : אחד של רשעים גמורים , אחד של צדיקים גמורים ואחד של בינונים . צדיקים נכתבים ונחתמים לאלתר ( מיד ) לחיים ; רשעים גמורים...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ