ראם יונק גדול ממשפחת הפריים . כיום מקבל לזהות את הראם עם החיה ששמה המדעי אוריקס והיא אנטילופה גדולה ממשפחת הפריים . כשאר בני משפחתו , גם הראם הוא בעל שתי פרסות מפתחות בכל רגל - מפריס פרסה ושוסע שסע - ומעלה גרה , ולכן נחשב חיה טהורה וכשרה בתורת ישראל . שלושה מיני ראמים מצויים כיום בעולם : ראם הצבי , הגדול והחזק בראמים החי בעדרים גדולים במזרח אפריקה ציורו של האמן האיטלקי גוטוסו , משנת 1948 , ממחיש את השינויים שחלו בסגנון הריאליסטי בגלגולו אל הניאוריאליום : לא העתקה מדויקת של המציאות אלא הצגתה בפרשנות אישית של הצייר . ובשמורות הטבע המדבריות של דרום - אפריקה ; ראם הסהרה , החי במדבריות צפון אפריקה ועומד על סף הכחדה , והראם הערבי , הנמצא אף הוא בסכנת הכחדה ופרטים אחדים שלו חיים כנראה בערב . כיום הוא נדיר ביותר אך בעבר חי גם בחצי האי ערב , בעיראק , בירדן ואף בארץ - ישראל . להצלתו הובא מין זה לישראל לחיבר שביטבתה , ומתרבה שם בהצלחה . תכנית דומה מתבצעת גם בעומן . הגורם הישיר לצמצום אכלוסיות הראמים הוא ציד על ידי האדם באמצעות נשק חם . וזית ענקית מן האגדות הראם נזכר אמנם בתנ"ך : " כתועפות ראם לו ...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ