ראובן בנם הבכור של יעקב אבינו ולאה . אבי אחד משנים - עשר שבטי ישראל . בכורתו נטלה ממנו לאחר שחלל את יצוע אביו , בהתנכלו לבלהה שפחת רחל . יתכן שמסרת מקראית זו ( בראשית לה כב ; מט ד ; דברי הימים א , ה א - ב ) על מעשיו של ראובן נועדה לפרש את שקיעת מעמדו של שבט ראובן לאחר פרשת דתן ואבירם , צאצאי ראובן , שמרדו במשה ( במדבר טז ( . שבט ראובן בזמן כבוש הארץ , במאה ה - 13 לפני הספירה , חדר שבט ראובן לעבר הירדן המזרחי והתנחל בחשבון ובסביבותיה . באזור זה כבר היו משפחות מבני גד , שהגיעו בגל ההתנחלות הראשון . מכאן ההבחנה הלא ברורה במקרא בין ישובי ראובן לבין ישובי גד . משפחות רבות משבט ראובן עברו כנראה לצדו המערבי של הירדן , והשתקעו בנחלות של יהודה ובנימין , ובעקר בגבול מדבר יהודה . בנחלתם שממזרח לירדן , שגבולה היה " מערוער אשר על שפת נחל ארנון ... וכל המישור על מידבא " ( יהושע יג טז ) , נאלצו בני ראובן להתמודד עם נודי המדבר , שחמדו את האדמה ואת הבהמות שלהם . שכן בני ראובן עסקו בגדול מקנה , כמתאר בדברי הבקרת של דבורה על שלא נטלו חלק במלחמה בסיסרא : " למה ישבת בין המשפתים ( שהם גדרות הצאן ) לשמע שריק...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ