קשתות תחרות קליעה בחץ וקשת מטוחים שונים לעבר מטרות קבועות . תחריות הקליעה בחץ וקשת נכללו בתכנית האולימפית עד 1920 , הוצאו ממנה והחזרו ב - 1972 . מטוח הקליעה בחץ וקשת מחלק לשבילים ובכל שביל שתים עד שלוש מטרות . קימות שתי מטרות תקניות : אחת בקטר של 122 סנטימטר , המיעדת לקליעה מטוחים של 60 מטר ויותר , והאחרת בקטר של 80 סנטימטר לקליעה מטוחים קצרים יותר . עגולי המטרה צבעוניים , כל זוג עגולים בצבע שונה . לוחות המטרה מצבים בזוית של 15 מעלות . בתחריות האולימפיות ובאליפיות העולם , מבצע כל מתחרה שני סיבובים ובמהלכן יורה 288 חצים . בתחריות אחרות מבצעים רק סיבוב אחד של 144 חצים , 36 לכל אחד מארבעת הטוחים הנהוגים . הגברים יורים ממרחקים של 90 מטר , 70 מטר , 50 מטר ו - 30 מטר . נשים יורות מ - 70 מטר , 60 מטר , 50 מטר ו - 30 מטר . הנקוד מענק בהתאם למקום החץ על פני המטרה . הנקוד הגבוה ביותר - 10 נקדות - נתן , כאשר החץ ננעץ בעגול הפנימי ביותר . ככל שהפגיעה מרחקת יותר מהמרכז יפחת הנקוד עד לנקדה אחת . המנצח הוא זה הצובר את מספר הנקדות הגדול ביותר . ארצות - הברית וקוראה הדרומית הן שתי המדינות המובילות בספו...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ