קשר כימי הקשרים הקימים בין החלקיקים השונים של היסודות או התרכובות נקראים קשרים כימיים . יש שלושה סוגים של קשרים כימיים : קשר קוולנטי , קשר יוני וקשר מתכתי . קשר קוולנטי קשר קוולנטי בין אטומים נוצר עקב שתוף של אלקטרונים , שכל אטום בו " תורם " לשתפות אלקטרון . זוגות האלקטרונים המשתפים שהתקבלו בתהליך זה נמשכים לגרעיני האטומים , וכך נוצר הקשר הקוולנטי . קשר זה מתקים בשני סוגים של חמרים : חמרים מולקולריים וחמרים אטומריים . חמרים מולקולריים הם יסודות או תרכובות הבנויים ממולקולות . המולקולות מרכבות מאטומים של אלמתכות , שביניהם קים קשר קוולנטי . לדגמה , מימן . א מרכב ממולקולות , אשר בכל אחת מהן מצויים שני אטומי מימן שתרמו כל אחד אלקטרון אחד . שני האטומים קשורים זה לזה בקשר קוולנטי , שנוצר על ידי שתוף של שני האלקטרונים ליצירת זוג אלקטרונים משתף . דגמה נוספת היא חמצן . ( ) המרכב ממולקולות , אשר בכל אחת מהן שני אטומי חמצן . שני האטומים קשורים זה לזה בקשר קוולנטי , שנוצר על ידי שתוף שני אלקטרונים של כל אטום ליצירת שני זוגות אלקטרונים משתפים . חמרים מולקולריים נוספים הם : מים נ ) . ח , פחמן דו - חמ...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ