קרתגו עיר - מדינה בצפון אפריקה ( קרת חדשת בפניקית ) , ששכנה בקרבת תוניסיה של ימינו . קרתגו נוסדה על ידי הפניקים כתחנת מסחר בסוף המאה ה - 9 לפני הספירה והתקימה כעיר פניקית עד אמצע המאה ה - 2 לפני הספירה . שלוש מלחמות שנהלה עם רומי הסתימו בחרבנה . לאחר כבוש צור וצידון בידי נבוכדנאצר מלך בבל , בראשית המאה ה - 6 לפני הספירה , השתחררה קרתגו מתלותה בהן ומאז היתה לעיר - מדינה עצמאית , שהשתרעה גם על פני האיים הבלאריים , סרדיניה ומערב סיציליה . תושביה הצטינו כחרשי עץ וברזל . בחקלאות לא עסקו ואת המזון ספקו להם השבטים המקומיים שנשלטו על ידם . השלטון הפנימי דמה לזה שבפוליס יוני . עקר כחה של קרתגו היה בצי שלה , שלא היה דומה לו במערב הים התיכון . ספני קרתגו וסוחריה הגיעו עד לים הבלטי בצפון , חצו את קו המשוה בדרום ויסדו מושבות בסנגל ובגינאה שבמערב אפריקה של היום . המלחמות הפוניות הקשרים בין קרתגו לרומי החלו בברית ביניהן לצרך המלחמה בפירוס מלך אפירוס שביון ( 280 - 275 לפני מפה המתארת את תחום השליטה של קרתגו , המושבות שהקימה והשינויים שחלו בשטחה בעקבות המלחמות הפניות . הספירה ) שפלש לאיטליה ולסיציליה ....  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ