קרקע החלק העליון של קרום כדור הארץ , הנוצר עקב תהליכי הבליה של הסלע . הקרקע מרכבת בעקר ממינרלים , חמר אורגני , מים ואויר וכל הזמן חלים שנויים במבנה הפיסיקלי והכימי שלה . בתחום החקלאות הקרקע מגדרת כשכבה העליונה , הנראית לעין , שלתוכה חודרים שרשי הצמחים וממנה הם יונקים מים ומינרלים . אולם למעשה הקרקע היא שכבה עבה ועמקה הרבה יותר . אם נחפר בקרקע של הרים , נגיע אל סלע האם הנמצא בבסיסה . מעל לסלע הקשה והמוצק יש סלע רך ומפרר , מעליו אבנים ( שהן חלקיקי הסלע ) המערבות בעפר , וככל שהשכבה קרובה יותר לפני השטח , כן קטנה כמות האבנים וגדלה כמות החמר האורגני המאפשר עבוד חקלאי . הוצרות הקרקע הקרקע מתפתחת מהסלע בתהליך ממשך הנקרא בליה . שלבי התהליך הזה באים לידי בטוי בשכבות המונחות זו על גבי זו , ויוצרות את הקרקע . זהו תהליך מרכב ומסבך , שבו פועלים גורמים פיסיים , כימיים וביולוגיים שונים . בין כל הגורמים האלה קים שווי משקל והפרתו עלולה לסכן את הוצרות הקרקע ואף לגרם לאבדנה . האדם יכול להיות גורם חיובי בשמירת הקרקע , אם יעבד אותה בצורה נכונה , ויגדיל את פוריותה על ידי הוספת דשנים , זבל ומים . אולם הוא על...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ