קרפיון דג מאכל נפוץ הנמנה עם משפחת הקרפיוניים שבסדרת הקרפיונאים . זוהי הגדולה במשפחות הדגים והיא כוללת 7,500 מינים הנפוצים במקוי מים מתוקים ברחבי העולם . רב דגי המים המתוקים נמנים עמה . סימניהם : פה חסר שנים , שני לע מפתחות המשמשות לכתישת המזון , זנב קדוד ( גזור ) ובינים - שערות דקיקות - בזויות הפה . בארץ מצויים הסוגים : בינית , חפף , יבלסת , לבנון , לבנונית ועגלסת . בברכות המדגה ובכנרת מגדלים את הקרפיון ואת הכסיף . גם רבים מדגי הנוי נמנים עם משפחה זו ובולטים ביניהם : דג הזהב , הדניו והזברה . החשוב בבני המשפחה הוא הקרפיון המצוי , שמוצאו במזרח אסיה ( בעקר בסין ) , משם העבר לאירופה ולאמריקה . דג שירד מגדלתו בעבר היה הקרפיון דג של רוזנים ובני אצלה , שגדלו אותו בברכות פרטיות בטירותיהם . כיום זהו דג מאכל נפוץ וזול יחסית , שמגדלים אותו בברכות מדגה ברחבי העולם וגם בישראל . השגי ענף המדגה בישראל הם הטובים ביותר בעולם ויבולי הקרפיון בהם גבוהים ביותר . קרפיונים רבים נמלטו מברכות דגים , וכיום הם נפוצים גם במערכות מים טבעיות בחולה ובכנרת . אמנם בשרו של הקרפיון אינו משבח כבשרם של דגים אחרים , אך הו...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ