קרן קימת לישראל ( קק"ל ) הגוף הממנה מטעם ההסתדרות הציונית על רכישת קרקעות בארץ - ישראל ופתוחן . הרעיון להקמת הקרן עלה בועידה הראשונה של " חובבי ציון"ב - 1884 , ובקונגרס הציוני הראשון ב - 1897 , על ידי צבי הרמן שפירא . בקונגרס הציוני החמישי , שנערך בבזל מקורה של קרן היער בקרנות שהשתמשו בהן בעת ציד . השינויים שהוכנסו בקרנות הציידים הפכו את צלילן עמום יותר ועל כן הוא משתלב היטב בתוך התזמורת . . קרן היסוד - סיועה בהקמתם של יישובים חקלאיים בארץ ולהבאתם של עולים חדשים רבים אליה . בתמונה - שלט המצביע על גבעת יערים , מושב בהר יהודה ש " קרן היסוד " עורה בהקמתו . שבשויץ ב - 1901 , החלט על הקמתה . הקרן הקימת לישראל נוסדה ב - 1902 ונרשמה באנגליה כחק ב - 1907 . מטרתה המרכזית היתה " לקנות , לרכש בחכירה או בחליפין , או באפן אחר קרקעות , זכיות חזקה ושאר זכיות , ונכסי דלא נידי אחרים ... לשם ישוב יהודים על אותן קרקעות " . ב - 1922 עברה הלשכה הראשית שלה מאירופה לירושלים . בראשה עמד מנחם אוסישקין , מראשי התנועה הציונית . הקרן אספה כספים באמצעות תרומות ועזבונות , מכירות בולים , נטיעת עצים , הרשמה בספר הזהב...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ