קרינה שם כולל לתופעות של פליטת אנרגיה והתפשטותה בחלל או בחמר , בצורת גלים או בצורת שטף של חלקיקים . יש קרינה אלקטרומגנטית , שהיא בעקרה תופעה גלית , וקרינה קוסמית , שהיא בעקרה שטף של חלקיקים חמריים . המנח קרינה רדיואקטיבית מתיחס הן לתופעות של קרינה חלקיקית והן לסוג מסים של קרינה אלקטרומגנטית ( קרני גמה ) . קרינה אלקטרומגנטית כאשר מטען חשמלי רוטט או נע בתנועה מואצת , הוא פולט אנרגיה המתפשטת בצורה של גלים . תופעה זו מכנה קרינה אלקטרומגנטית או גל אלקטרומגנטי . קרינה זו , בנגוד לגלי קול למשל , אינה קשורה לתנודות של חמר אחר המשמש כמתוך , אלא לתנודות המתרחשות בשדות חשמליים ומגנטיים הנוצרים סביב המטען החשמלי . משום כך היא מסגלת להתפשט גם בחלל הריק . גל מאפין על ידי התדירות שלו ( כלומר , על ידי מספר התנודות בשניה ) ועל ידי " ארך הגל " , שהוא המרחק בין שתי נקדות שבהן התנודה זהה . המכפלה של ארך הגל בתדירות , שוה למהירות התקדמות הגל . כל סוגי הקרינה האלקטרומגנטית נעים בחלל הריק במהירות אחידה - כ - 300,000 קילומטר בשניה . גלי רדיו , גלי מיקרו , קרנים אינפרה אדמות ( תת - אדמות ) , אור נראה , קרנים א...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ