קראן הספר הקדוש למסלמים . על פי אמונת האסלאם מקורו של הקראן בלוח שמימי - " הלוח השמור " - שממנו ירדו גם התנ"ך והברית החדשה , כתבי הקדש של היהדות והנצרות . המסלמים מאמינים , כי נביא האסלאם מחמד קבל את הקראן קטעים - קטעים , בתווכו של המלאך גבריאל . מכאן שכל הנאמר בקראן הוא דבר אלוהים . המסלמים גם מאמינים , כי הקראן לא נברא אלא היה קים מאז ומעולם כמו האלוהים עצמו , כי תכנו ולשונו אינם נתנים לחקוי , וכי הבאתו על ידי מחמד היא נס . מבנה הקראן ותכנו הקראן נחלק ל - 114 " סורות " ( פרקים ) , הנחלקות לפסוקים . הקפו הוא כהקף חמשת חמשי התורה שלנו בערך . הסורות מסדרות לפי ארכן - הארכות בהתחלה והקצרות בסוף . יוצאת מכלל זה הסורה הפותחת ( " סורת אלפאתחה " ) י שאותה קוראים המסלמים פעמים אחדות בכל אחת מחמש התפלות היומיות . תשעים סורות " ירדו " אל מחמד בהיותו בעיר מולדתו מכה . סורות אלה הן קצרות - ולפיכך מקומן בחלק האחרון של הקראן - בעלות אפי פיוטי ומלאות רגש ועצמה . נושאיהן העקריים הם : תאורי יום הדין , דברי לעג לעובדי האלילים , האמונה באל אחד וספורי נביאים קדומים - מהם רבים מנביאי התנ"ך וגבורי הברית הח...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ