קראים כת יהודית הכופרת בסמכות התורה שבעל - פה . הכת נוסדה בבבל במחצית המאה ה - 8 לספירה על ידי ענן בן דוד , שהתנגד לתלמוד , וערער על סמכותם של חכמי התלמוד לפרש את התורה . ב " ספר המצוות " שחבר טען ענן בן דוד , כי יש להסתמך רק על התורה שבכתב , וכל יהודי רשאי לפרשה לפי הבנתו . למרד רוחני זה הצטרפו יהודי בבל , שלא היו מרצים מן המנהיגות הדתית שכללה את ראשי הישיבות - " הגאונים " , ומן המנהיגות החלונית - אלה " ראשי הגולה " . שיבתם של הקראים למקרא היתה מלוה גם בגעגועים לארץ - ישראל . ענן הטיף לשיבה לארץ והוא עצמו עלה עם מקרביו לירושלים . הם נהגו לצום ולהסתגף על חרבן הארץ והתפללו לבוא המשיח בבית - הכנסת הקראי שהקימו בירושלים . הקשר העמק שלהם ללאמיות היהודית התבטא גם ביחסם אל השפה העברית , שפת המקרא , ובין חכמי הקראים היו בלשנים נודעים ובעלי מסורה , כמו משפחת בן אשר במאה ה - 10 לספירה , וכן מפרשי מקרא . חכמיהם התרועעו עם רבני ישראל , ואלו לא אסרו על קשרי חתון עמם , עד שרב סעדיה גאון החל להאבק בהם . היהדות הרבנית נגד הקראים בנגוד ליהודים ה " רבניים " , שדבקו גם בתורה שבעל - פה , נטו ענן ואוהדיו ...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ