קפת חולים מוסד לבטוח רפואי המספק שרותים רפואיים . בישראל קימות ארבע קפות חולים : קפת חולים כללית , " מכבי " , " מאחדת"ו " לאמית " . על פי חק הבטוח הרפואי הממלכתי החל בישראל מראשית שנת 1995 , כל תושבי המדינה מבטחים וזכאים לקבל טפולים רפואיים באחת מארבע קפות החולים הפועלות בארץ . השרותים כוללים בקורים אצל הרופאים למיניהם - כלליים ו " מקצועיים " המתמחים בתחום רפואי מסים - בדיקות , טפולים שונים , אשפוז בבית - חולים ונתוחים . שרותים אלה נתנים חנם , על בסיס עקרון הבטוח , שלפיו כל תושב משלם דמי חבר חדשיים בהתאם להכנסתו הכספית . גובה המס הוא המוסד לבטוח לאמי הממנה על בצוע החק . בדרך זו גם תושבים שאינם עובדים זכאים לבטוח רפואי תמורת תשלום מזערי לבטוח הלאמי . ארבע קפות חולים קפת החולים הגדולה בישראל היא קפת החולים הכללית שנוסדה בשנת 1912 על ידי קבוצת חלוצים . שמונה שנים לאחר מכן , כאשר הוקמה " הסתדרות העובדים העברים בארץ - ישראל " , הצטרפה אליה ומאז היא מזהה עמה . ברשותה של קפת החולים הכללית מצויים 15 בתי - חולים ויותר מאלף מרפאות הפועלות ברחבי הארץ , וכן עשרות מעבדות , מכוני רנטגן , בתי - מרקחת...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ