קפסינון דג חופים הנמנה עם משפחת הקפסינוניים שבסדרת הארבע - שניים . למשפחה זו יש מבנה מיחד : גופם קצר ורחב ומכסה כלו בשריון קשה . במשפחה 12 סוגים ומינים רבים של דגים הנפוצים בכל הימים החמים . הם מצויים לרב בשניות אלמגים וסמוך לחוף . דגים אלה נראים כקפסאות קשות ומשרינות ומכאן שמם " דגי הקפסה " . תנועתם אטית ומגשמת והם נגרפים לעתים דבריו של יוהנס קפלר , כי כדור הארץ וכוכבי הלכת האחרים נעים סביב השמש במסלולים אלפטיים , היו בניגוד לתפיסה המקובלת מאז ימי יוון העתיקה . הכנסייה גינתה בחריפות את תורתו , ואף שהתירה להשתמש בה לצורכי חישוב , סירבה לקבלה כנכונה וראתה בה כפירה באל . התרגילים שמבצעים הקופצים למים הם קשים ביותר ואף מסוכנים . מן הקופצים נדרש תזמון של חלקי שניות ושל סנטמיטרים ספורים . לעמק הים עם הזרמים החזקים . השריון המכסה את גופם בנוי מלוחיות עצם המחברות זו לזו . רק באזורי הלסתות , בסיסי הסנפירים וגבעול הזנב עטוי הגוף עור רך , המאפשר לאיברים אלה לנוע . גם בחלקי הגוף הפנימיים של דגים אלה חלו שנויים , לעמת דגים אחרים , שהבולטים בהם : התנונות שרירי הגב והתאחות חליות השדרה . אפלו פתחי הז...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ