קפוד - ים בעל - חיים השיך למחלקת בעלי - חיים חסרי - חליות , הנמנית עם מערכת קווצי העור . במערכת זו מצויות עוד ארבע מחלקות : כוכבי - ים , נחשוני - ים , מלפפוני - ים וחבצלות - ים . כמו לשאר קווצי העור גם לקפודי הים יש שלד גירני נושא קוצים . בעולם מכרים כיום כ - 800 מינים של קפודי - ים החיים בכל הימים החמים ובעמקים שונים . בישראל מצויים כ - 35 מינים - רבם בים סוף . קוצים חדים ולעתים ארסיים השלד והקוצים של קפודי - הים מפתחים יותר מאשר אצל שאר קווצי העור . גופם של רבים מהם מכסה בשפע של קוצים חדים , ולכן גם זכו בשם קפודי - ים . הקוצים , המונחים על בליטות בלוחיות הגיר של השלד , מכסים בעור דק וצמודים אליהם שרירים המניעים אותם . לכמה קפודי - ים יש גם קוצים ארסיים הנושאים בלוטות ארס ודקירתם מכאיבה ביותר . בין הקוצים מצויים הקוצבתים , שהם קוצים רכים וגמישים שבקצותיהם מעין שנים דמויות צבת - ומכאן שמם . תפקידם העקרי - נקוי הגוף מעצמים שונים הדבקים אליו או אל הקוצים . יש בין קפודי - הים מינים שקוציהם ארכים ושבירים , המסכנים לאדם . בולטת ביניהם הנזרית ארכת " הקוצים ( דיאדמה ) המצויה בשפע בים סוף . לק...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ