קנרי ( כנרית ) צפור שיר ונוי מביתת הנמנית עם משפחת הפרושיים . טפחה מקנרי בר שהובאו לאירופה במאה ה - ר 6 . הקנרים התרבותיים גדולים מקנרי הבר ואף צבעיהם שונים . באיים הקנריים ובאי מדרה שבמזרח האוקינוס האטלנטי חיים קנרי בר , כמו בזבוז קנרי , השוכן בחרשים ובעקר ביערות ארנים . גדלו כגדל הדרור וצבעו אפר - חום , ורק גבו צהב . הזכר של הבזבוז הקנרי מיטיב לשיר ובאביב הם יוצרים זוגות ומקננים על עצים . מאז הובאו כמה קנרי בר לאיטליה כצפורי נוי ושיר , טפחו זני קנרי רבים השונים זה מזה בצבעם ובגדלם . לעמת קנרי הבר שארכם כ - 3 ר סנטימטר בלבד , ארכם של הקנרים התרבותיים 5 ר - 20 סנטימטר . גם צבעיהם השתנו . רבם צהבים בגונים שונים ולרבים מהם נוצות כתמות או אדמות . לרבים מהם ציציות קשוט על הראש . לאחדים זנבות ארכים המשתלשלים בין הרגלים , ולאחדים רגלים מכסות בנוצות . מנהג נוסף שסגלו להם הקנרים התרבותיים הוא הפוליגמיה , כלומר זכר אחד חי עם נקבות אחדות ומפרה אותן , ולכן רבית הקנרי גדולה . הנקבות מטילות פעמים אחדות בשנה עד שש ביצים בכל תטולה . קל לגדל קנרים בהיותם אוכלי זרעים , ולכן נפוץ גדולם בכל העולם . שירת ...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ