ל"ו צדיקים שלושים וששה צדיקים נסתרים , שלפי האגדה העממית מצויים בכל דור וחיים חיי סתר בארצות שונות ובזכותם העולם מתקים . ל"ו הצדיקים הם בדרך כלל אנשים צנועים , הבולטים במדותיהם הטובות ובנכונותם לעזר לזולת ובעקר לעניים ולנדכאים . במקרים רבים אלה הם בעלי מלאכה פשוטים ועניים העוסקים בסתר בתירה . בספורי - עם שונים - בעקר בספורים חסידיים - מתארים חייהם של הצדיקים הנסתרים האלה , המתגלים לעתים כשאסון מאים על הקהלה היהודית כדי למלא את יעודם . לאחר מכן הם חוזרים ונבלעים באחת הערים שאין איש מכיר אותם בהן וחיים באלמוניות . חסידות פרץ , י"ל ( יצחק ליבאם )  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ