לדינו שמה העממי של השפה היהודית - הספרדית הנקראת איספניולית . הלדינו הוא ניב ספרדי , שנוצר במאה ה - 15 , ושמשלבות בו מלים עבריות , בעקר בתחום הדת וחיי הרוח . הלדיני עדין שגורה , בדבור ובכתב , בפיהם של יהודים צאצאי המגרשים מספרד , אשר התפזרו ברחבי האימפריה העות'מאנית , ביוגוסלויה , בבולגריה , במרוקו ובארץ - ישראל . גם בקהלות קטנות יותר באירופה , ביחוד בוינה , דברו לדינו . בעקבות ההגירה הגדולה של יהודים לאמריקה , יושבים כיום דוברי לדינו בחלקים גדולים של אמריקה התיכונה והדרומית ובארצות - הברית . בישראל הולך וקטן מספרם של דוברי הלדינו . מקור השפה ואפיה הלדינו דומה מאוד לספרדית העתיקה , או הקסטילינית , שהיתה בשמוש במאה ה - 15 . יש הטוענים , שהיא אפלו עתיקה מן הספרדית ששלטה בספרד לפני גרוש היהודים ממנה , מכיון שהיהודים היו מרכזים בשכונות מיחדות משלהם ושמרו על טהרתה של השפה יותר מן הספרדים עצמם . הלדינו שונה מן הספרדית החדשה בכך שהיא מכילה הרבה צורית ומלים ספרדיות עתיקות , שנעלמו לגמרי מן הספרדית בת זמננו , או שהשמוש בהן נדיר . הלדינו מקבילה לשפה האחרת שיצרי היהודים בגולה , שפת יידיש , וכמותה...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ