לבנין פרפר יום ממשפחת הלבנינים , שהיא אחת הגדולות במשפחות פרפרי היום . במשפחה כ - 1,500 מינים הנפוצים בכל העולם . יש סוגים רבים במשפחה זו , שרבם נקראים בעברית " לבנין " . לרבים מן הלבנינים צבע לבן - ומכאן שמם - עם כתמים בצבעים שונים , אך יש ביניהם גם פרפרים שצבעם צהב וכתם . כמו שאר הפרפרים , גם הלבנינים הם בעלי מחזור חיים הכולל גלגול מלא . הנקבה המפרית מטילה את ביציה על צמחים שונים האפיניים לכל מין . צמחים אלה נקראים פנדקאים . לביצה דמות מארכת או חרוטית ועליה צלעות ארך וחריצי רחב . מן הביצים בוקעים זחלים קטנים דמויי תולעת הנזונים מן הצמח הפנדקאי . לזחלים עור מכסה בשערות רכות וקטיפניות , ובמהלך גדולם הם מתנשלים שלוש עד חמש פעמים . לבסוף , בהגיעם לגדלם הסופי , הם מתגלמים , לרב על ענפי צמחים . הגלם עטוף כלו במעטה של חוטי כיטין ונראה כחנוט מצרי , ומכאן שמו גלם חנוט . מן הגלם בוקע הפרפר הבוגר שמשך חייו קצר . לבנין הכרוב , לדגמה , חי בחרף כשבועים ובקיץ רק שלושה עד חמשה ימים . הפרפר הבוגר מציד בגפי פה דמויי חדק , המתאמים למציצת צוף פרחים שממנו הוא נזון . הבוגרים מעופפים בשעות היום ובולטים במר...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ