לבונטין , זלמן דוד אחד האישים החשובים בישוב העברי החדש בארץ - ישראל בשנותיו הראשונות . לבונטין פעל רבות לרכישת קרקעות להתישבות יהודית ולפתוח הישוב היהודי בארץ - ישראל . חי בשנים 1856 - 1940 . זלמן דוד לבונטין נולד ברוסיה הלבנה ( בילרוס ) . משפחתו היתה אמידה והוא קבל חנוך מסרתי אך למד גם למודי חל ושפות . לבונטין הצטרף לתנועה הציונית והיה מראשוני " חובבי ציון " . בשנת 1881 , בימי העליה הראשונה לארץ - ישראל , בקר לבונטין בפעם הראשונה בארץ בשליחותן של אגדות בחרקוב שהוקמו לשם התישבות בארץ - ישראל , כדי לרכש בשבילן קרקעות . הוא יסד את " ועד חלוצי יסוד המעלה " , אחת המושבות העבריות הראשונות שהוקמו בגליל . ב - 882 1 הוא קנה 3,340 דונם אדמה , יסד עליה את המושבה ראשון לציון והיה ראש ועד המושבה . ב - 883 1 הוא שב לרוסיה . בשנת 1901 הזמן לבונטין על ידי בנימין זאב הרצל לנהל את בנק " אוצר התישבות היהודים " בלונדון - הבנק שגיס כספים לממון ההתישבות היהודית בארץ - ישראל . ב - 1903 יצא שוב לארץ ויסד ביפו סניף של החברה " אנגלו - פלשתין קומפני " ( אפ"ק ) , שהיתה לימים לבנק אנגלו - פלשתינה וכיום " בנק לאמי...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ