לאמנות השקפת עולם הרואה בלאם ובמדינה ערכים נעלים ביותר , ומעמידה אותם מצל ערכיהם של האדם היחיד ושל החיים . הלאמנות מתאפינת בשאיפה לכבושים ולהתפשטות לשטחיהן של מדינות אחרות . המנהיגות מטפחת דעות קדומות כאמצעי לקדום עניניה ומעודדת אלימות ומלחמה . הלאמנות גורמת לשלילת זכיותיהם של מעוטים לאמיים ואף להשמדתם . הנאציזם שטפח הערכה מפרזת לגזע הארי וזלזול ושנאה כלפי עמים אחרים , שהובילו להשמדה של מיליוני בני אדם , הוא דגמה ללאמנות קיצונית ביותר . דגמאות נוספות ללאמנות קיצונית הן איטליה הפשיסטית והקיסרות היפנית בתקופת מלחמת העולם השניה . הערצה מפרזת של הלאם והמדינה ודבקות עורת בהם יכולות להוביל לאי - הערכה , לשנאה ולזלזול באמות אחרות , להעדר סובלנות ולקנאות . אצל עמים רבים הלאמנות מלוה באנטישמיות - שנאת העם היהודי - ובגזענות תוקפנית ואלימה . אנטישמיות גזע דיקטטורה טוטליטריות נאציזם פשיזם  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ