לאם , לאמיות לאם משמעותו אמה או עם - צבור גדול של בני אדם , שיש להם סימני הכר משתפים המבדילים אותם מקבוצות אחרות . סימנים אלה יכולים להיות שפה , ארץ , מוצא , גזע , מנהגים , מסרת , אמונה , דת , היסטוריה או מסגרת מדינית . קבוצה נקראת אמה או לאם , כאשר בנוסף לסימני ההכר המאפינים אותה קימת בה תחושה של יחוד ושתפות גורל , ושל הכרה שהיא לאם נפרד . קבוצה לאמית היא זו שחבריה רוצים לא רק לטפח את המשתף להם , אלא גם להתלכד סביב מטרות משתפות , כמו הקמת מדינה עצמאית . לדגמה , העם היהודי חי במשך מאות שנים בארצות הגולה ללא ארץ ומסגרת מדינית משלו . אף על פי כן הוא התקים כעם בזכות סימני הכר משתפים , וביניהם דת ומסרת והיסטוריה . הגשמת היעד המדיני - הקמת מדינת ישראל - הוסיפה סימן הכר חשוב ביותר לעם היהודי . תחושת ההשתיכות ללאם והדבקות בו מכנות לאמיות . המנח לאמיות מבטא גם השקפת עולם הרואה במדינה הלאמית את הצורה הרצויה ביותר לבני האדם . מרבית בני האדם משיכים עצמם ללאם מסים ושואבים מהשתיכותם זו בטחון , גאוה והערכה עצמית . לפעמים בני אדם משנים את לאמיותם ועוברים ללאם אחר , בדרך כלל על ידי הגירה . לעתים קרובו...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ