לאה אחת מארבע האמהות של האמה העברית . בתו הבכירה של לבן ואשתו הראשונה של יעקב אבינו . התורה מספרת על לאה כי עיניה היו רכות ( בראשית כט יז ) , וכי רחל אחותה הצעירה ממנה היתה יפת - תאר . נראה שהבדל זה בין שתי האחיות עמד במרכז חייה של לאה : יעקב העדיף את אחותה הצעירה רחל על פניה ובקש להנשא לה . אולם לבן אביהם הערים על יעקב והשיא לו תחלה את לאה הבכורה במקום את רחל . לאה נסתה שוב ושוב לעורר את אהבת אישה אליה , וילדה לו ששה בנים ובת . היא אמם של ראובן , שמעון , לוי , יהודה , זבולון , יששכר ודינה . באמצעות שפחתה בלהה , שנתנה ליעקב , נחשבים גם גד ואשר לבניה . התורה מציגה את ולדנותה כפצוי על היותה אהובה פחות מאחותה , שזמן רב היתה עקרה . אבות ואמהות יעקב רחל  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ