כתבה חוזה נשואים בין החתן והכלה על פי משרת ישראל . זהו שטר התחיבות , שבו האיש מקבל על עצמו לפרנס את אשתו ולדאג לכל צרכיה . החתן מתחיב בכתבה לשלם לאשתו סכום כסף קבוע מראש אם יגרש אותה ; ולהבטיח לה סכום מסים במקרה שתתאלמן . אם נתנה הכלה לחתן נדוניה , מפרטים גם זאת בכתבה . במקרה זה החתן מתחיב בכתבה להוסיף סכום משלו - שליש , על פי הנהג . יש המוצאים בתורה את המקור למנהג הכתבה לפי הכתוב : " כסף ישקל כמהר הבתולות " ( שמות כב טז ) . לפי אחת הסברות , קבע את נסחת הכתבה שמעון בן שטח , ראש הסנהדרין בימי אלכסנדר ינאי . לכתבה יש נסח מסרתי בארמית וחותמים עליה , בנוסף לחתן , שני עדים . על פי המקבל , קורא הרב את הנסח של הכתבה תחת החפה . בימינו מקבלות תוספות לכתבה , המדגישות את הצד הרגשי ביחסיהם של בני הזוג והמעניקות להם מעמד שוה . גרושים חוזה נשואים שמעון בן שטח  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ