כתב סתר כתיבה בסימנים מיחדים או לפי " מפתח " מיחד , המשמשת להעברת מידע חשאי בין דיפלומטים , מרגלים , אנשי מחתרת , אנשי צבא ואחרים . בכתב סתרים משתמשים בדרך כלל בצפן המרכב מספרות , מאותיות או מצרופי מלים , שבעזרתו נתן לפענח את הנאמר בשדר הסודי . ישנם צפנים הכתובים בכל מיני אלף - בית שהמצאו במיחד למטרה זו . כזה הוא כתב מורס , למשל , שבו משתמשים בטלגרף . יש גם צפנים מוסיקליים , כימיים ואלקטרוניים , שפענוחם או " פצוחם " קשה ביותר . כתבי הסתרים והצפנים למיניהם העסיקו ומעסיקים את טובי המחות האנושיים . כל זאת , כדי לאפשר סודיות בהעברת ידיעות צבאיות ומדיניות . כתבי סתר במהלך ההיסטוריה מאז המצא הכתב השתמשו בני אדם בכתבי סתר ובמיני צפן . החרטמים , כוהני מצרים העתיקה , השתמשו בכתב סתרים שכנה הכתב ההירטי , ואשר נשמר בסוד מפני המוני העם . בני ספרטה שלחו בימי מלחמה הודעות באמצעות קלף שנכרך על מקל . האותיות נכתבו על הקלף בצורה כזאת , שהיה אפשר לקרא אותן רק אם גוללו את הקלף כיאות על מקל שגדלו בדיוק כגדל המקל המקורי . יוליוס קיסר היה מעביר שדרים סודיים על ידי החלפת כל אות באות השלישית שאחריה בסדר האלף ...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ